Jak vybrat vhodné příslušenství pro montáž plotu z pletiva či dílců

Pomůžeme vám s výběrem nezbytného i volitelného příslušenství.

Příslušenství pro:

Tip!
Pro lepší pochopení, co vše je potřeba k montáži daného typu pletiva, doporučujeme pročíst si návody na montáž či zhlédnout videa.

ČTYŘHRANNÉ PLETIVO

čtyřhranné

Klasické pletivo se instaluje na kulaté sloupky a neobejdete se bez vzpěr. Dále jsou potřeba napínáky (ráčny), napínací i vázací drát a příchytky. Volitelné jsou pak opasky na uchycení ráčen (které jinak lze improvizačně uchytit i pomocí napínacího drátu) a napínací tyče, na které se uchycuje začátek pletiva místo toho, aby byl uchycen ke sloupku pomocí vázacího drátu.

 

Příslušenství pro montáž čtyřhranného pletiva a náhled uchycení

 


↓ Nezbytné příslušenství ↓

SLOUPKY

 • Výška sloupku
  Zde se vychází z výšky pletiva a přičítá se 50 až 70 cm. Tedy pro pletivo výšky 150 cm je potřeba použít sloupky výšky 200 nebo 220 cm.

  Jaký je důvod? Díra na sloupky by měla být hluboká minimálně 50 cm a ideálně 70 až 80 cm (sloupek však nemusí být zapuštěn celý, důležité je, aby betonový základ byl více jak 50 cm). Dále se s pár centimetry musí počítat u horní části sloupku – pletivo je uchyceno kousek pod čepičkou sloupku. A v neposlední řadě je několika centimetrový odskok mezi zemí a spodní hranou pletiva.

 • Průměr sloupku
  Průměr sloupků je potřeba hlídat hlavně u sloupků podepřených vzpěrou, na kterých je uchycený napínací drát v napínáku. Tyto sloupky jsou totiž namáhány pnutím napínacího drátu. Průběžné sloupky můžou být menšího průměru, jelikož nejsou zatížené tahem napínacího drátu, ale pouze vahou pletiva.
  • 48 mm na sloupky se vzpěrami, v ideálním případě ale i na ostatní sloupky.
  • 38 mm pouze na průběžné sloupky. Nepoužívat na plot se stínící tkaninou!

  • Pozn.: 38 mm sloupky nepoužívat jako sloupky pro uchycení napínáku. Jsou totiž zatížené tahem napínacího drátu a mohlo by dojít k jejich vychýlení, ohnutí.
  • 38 mm sloupky není dobré použít na oplocení se stínící tkaninou. Při silném větru tkanina funguje jako plachta a je na sloupky vyvíjen velký tlak.

 • Rozestup sloupků
  • 2,5 m rozestup – ideál (lze použít i menší rozestup, ale oplocení pak bude nákladnější).
  • 3 m rozestup – maximum (při větším rozestupu pak hrozí, že se pletivo po delším čase začne prověšovat).

 • Počet sloupků - výpočet
  • Délka jedné strany ÷ požadovaným rozestupem. Např.: 30 m ÷ 2,5 m = 12 ks. Po přičtení prvního sloupku dostaneme požadovaný počet sloupů na oplocení jedné strany, tedy 13 sloupků.
  • Pokud vyjde číslo s desetinou čárkou, zaokrouhlujeme buďto nahoru nebo dolu, tak, abychom se vešli do rozteče sloupků 2,5 až 3,0 metru.

VZPĚRY

 • Délka vzpěryvzpěra
  Stejná jako výška sloupků.

 • Průměr vzpěry
  38 mm je dostačující.

 • Počet
  • Ke každému sloupku, kde je uchycen (ukončen) napínací drát. Z pravidla tedy vždy po jedné vzpěře na první a poslední sloupek a po dvou vzpěrách k průběžným sloupkům (z každé strany jedna) kde je uchycen, zakončen napínací drát.
  • Vzpěry se nepoužívají na průběžné sloupky, kde ND pouze prochází a ke sloupku je pouze uchycen pomocí příchytky či kousku drátu. Např.:
  • U 25 metrového oplocení (pokud je v jedné přímce) – 2 vzpěry.
  • U 40 metrového oplocení (pokud je v jedné přímce) – 4 vzpěry (1 na začátek, 2 do středu, 1 na konec)
 • Pozn.: Napínací drát vypínáme max 25 metrů v kuse. Ukončujeme jej tedy vždy, pokud je oplocení delší jak 25 metrů a při každé změně směru oplocení. To samé platí pro vzpěry, které musejí být u každého konce ND.

NAPÍNÁKY (RÁČNY)

Slouží pro uchycení a vypnutí napínacího drátu.PNG ráčna_m

 • Počet napínáků
  • U vypínání menšího počtu metrů stačí 1 napínák na jeden konec napínacího drátu.
  • U vypínání 25 metrů již doporučujeme použít 2 napínáky proti sobě - na každý konec drátu jeden.

  • Napínáky pak vynásobíme počtem použitých vodorovných napínacích drátů.

NAPÍNACÍ DRÁT (ND)

ND

Slouží pro zavěšení pletiva. Lze jej použít ale i pro uchycení napínáku (ráčny) ke sloupku.

 • Počet
  • U výšky pletiva od 100 do 125 cm stačí pouze horní a spodní napínací drát.
  • U výšky pletiva od 125 do 150 cm doporučuje použít i středový napínací drát.
  • U výšky pletiva nad 150 cm je středový napínací drát nezbytný.

U pletiva s již zapleteným napínacím drátem (značené "s ND") je potřeba dokoupit pouze jako středový napínací drát.

 • Délka (dráty prodáváme vždy s 1 metrovou rezervou)
  • 26 metrů – jako středový drát – u 15 a 25 m pletiva s již zapleteným ND.
  • 32 metrů – jako horní a spodní – u 15 m pletiva bez zapleteného ND.
  • 52 metrů – jako horní a spodní – u 25 m pletiva bez zapleteného ND.
  • 78 metrů – horní, středový, spodní – u 25 m pletiva bez zapleteného ND.

VÁZACÍ DRÁT

 • Pro fixaci pletiva k prvnímu a koncovému sloupku (pokud není na uchycení pletiva použita napínací tyč).
 • Pro fixaci pletiva ke vzpěře (vhodné k eliminaci rušivých zvuků vznikajících nárazy pletiva při silném větru).
 • Pro fixaci pletiva ke středovému napínacímu drátu (pokud není uchyceno pomocí spon).

PŘÍCHYTKY NAPÍNACÍHO DRÁTU

Pro uchycení horního (nosného) napínacího drátu. Případně spodního a průběžného drátu.

PNG příchytka napínacího drátu_m

 • Počet
  • 1 ks na každý průběžný sloupek (pokud uchycujeme pouze horní ND).
  • 2 ks na každý průběžný sloupek (pokud uchycujeme horní i spodní ND).
  • 3 ks na každý průběžný sloupek (pokud uchycujeme všechny ND).

Pozn.:
Místo příchytek lze improvizačně použít kousek napínacího drátu. Nicméně na horní nosný napínací drát doporučujeme použít vždy příchytku.


↓ Doporučené (volitelné) příslušenství ↓

OPASEK

Pro vzhlednější a snazší uchycení napínáku. Dále nezbytný v případě použití napínací tyče.

 • Počet
  • 1 opasek na 1 napínák umístěný na prvním a na koncovém sloupku.
  • 1 opasek na 2 napínáky na průběžném sloupku (druhý napínák je k opasku uchycen pomocí oček, viz níže).

OČKO NA OPASEK

opasek s očkem a ráčnou_menší

Pro uchycení druhé ráčny na opasek.

 • Počet
  • Na 1 napínák (ráčnu) 2 očka.

NAPÍNACÍ TYČE A OČKA NA NAPÍNACÍ TYČE

Napínací tyč se používá na uchycení začátku a konce pletiva místo vázacího drátu.

 • Počet
  Tyč se provléká oky, která jsou upevněna v místě uchycení ráčny k opasku. Tedy u 100 cm pletiva s napínacím drátem nahoře a dole budou použita 2 očka na uchycení 1 napínací tyče. U pletiva 150 cm se středovým napínacím drátem budou očka 3.

 

SVAŘOVANÉ PLETIVO

svařované

Svařované pletivo můžete namontovat buďto na klasické kulaté sloupky pomocí příchytek a vázacího drátu, anebo na sloupky s prolisem (montážní lištou) pomocí svorek a kleští Bekaclip. Pletivo se následně vypíná pomocí Krepovacích kleští. Tah pletiva při vypínání je srovnatelný s tahem napínacího drátu, proto i zde je potřeba použít vzpěry.

 • Levá strana obrázku – varianta uchycení pletiva na kulaté sloupky.
 • Pravá strana obrázku – varianta uchycení pletiva na sloupky s prolisem.

Plot ze svařovaného pletiva – potřebné příslušenství a ukázka uchycení

 

SLOUPKY

 • Výška
  Výška sloupků, ať už kulatých nebo s prolisem, je stejná jako u klasického pletiva. Tedy vychází se vždy z výšky pletiva a přičítá se 50 až 70 cm. Neboli pletivo + několik centimetrů nad a pod pletivem + zapuštění sloupku do země. 

 • Rozestup sloupků
  • 2,5 m rozestup – ideální (lze použít i menší rozestup, ale oplocení pak bude nákladnější).
  • 3 m rozestup – maximální (při větším rozestupu se bude pletivo špatně vypínat a může se vlnit).

 • Počet sloupků - výpočet
  • Délka jedné strany ÷ požadovaným rozestupem. Např.: 30 m ÷ 2,5 m = 12 ks. Po přičtení prvního sloupku dostaneme požadovaný počet sloupů na oplocení, tedy 13 sloupků.
  • Pokud vyjde číslo s desetinou čárkou, zaokrouhlujeme buďto nahoru nebo dolu, tak, abychom se vešli do rozteče sloupků 2,5 až 3,0 metru.

VZPĚRY

 • Délka
  Stejná jako výška sloupků.

 • Průměr
  dostačující je 38 mm. Vzpěry jako takové se používají jak u sloupků s prolisem, tak kulatých.

 • Počet
  Na první a koncový sloupek. Vždy po 25 metrech oplocení a při každé změně směru. Na průběžné sloupky, na kterých je pletivo pouze zavěšeno, se vzpěry neumisťují.

↓ Montáž pletiva na kulaté sloupky (ukázka oplocení zde

PŘÍCHYTKY

Na každý sloupek k uchycení vodorovných drátů pletiva.

 • Na první a koncový sloupek je dobré dát příchytku na každé oko (je zde vyvíjen na sloupky velký tah zapříčiněný vypnutím pletiva).
  • Případně lze uchytit pletivo na prvním a koncovém sloupku pouze pomocí vázacího drátu. Drát je v takovém případě nutné vést těsně nad (nebo pod) vodorovným drátem pletiva.
 • Na průběžné sloupky. Zde stačí příchytky umístit s rozestupem cca 0,5 až 1 metr.

VÁZACÍ DRÁT

Slouží pro fixaci pletiva k prvnímu a koncovému sloupku. Resp. k těm sloupkům, které jsou podepřeny vzpěrami.


↓ Montáž pletiva na sloupky s prolisem (ukázka oplocení zde)

SPONY A KLEŠTĚ BEKACLIP

Pro fixaci pletiva ke sloupkům.

 • První a koncový sloupek (kde dochází k velkému tahu způsobeného vypínáním pletiva) je dobré dát sponu na každé oko.
 • Průběžné sloupky. Zde stačí použít spony s rozestupem ob 3 oka.

 

PLOTOVÉ PANELY

plotové panely

Plotové dílce se montují zpravidla na jeklové sloupky 60x40 mm. Nicméně lze je upevnit i mezi kulaté sloupky. Samotná montáž plotových dílců je velice snadná. Náročnější je pouze správné rozměření pozemku.

Zde platí pravidlo dvakrát měř, jednou řež. Plotové dílce mají totiž pevně danou délku (2,5 m) a jakmile budete mít rozteč sloupků jen o pár centimetrů větší či menší, nastává problém. Při menší rozteči je ještě možné panely zkrátit pákovými nůžkami. Avšak je to pracné a navíc tím porušíte antikorozní ochranu a je potřeba panely v místě řezu ošetřit. Při větší rozteči je pak potřeba demontovat sloupky a začít znovu.

 

Příslušenství pro montáž svařovaných drátěných plotových panelů a náhled uchycení

SLOUPKY

 • Typ sloupků
  Plotové panely lze instalovat na:
  • Jeklové sloupky (ukázka oplocení zde).
  • Kulaté sloupky (ukázka oplocení zde).
 • Počet sloupků
  Vychází se z délky panelů (vždy 2,5 metru), která určuje rozestup sloupků. 

PŘÍCHYTKY

(počet kusů je uveden na jeden sloupek)

 • 2-3 ks → výška panelu 80 až 100 cm.
 • 3-4 ks → výška panelu 120 až 180 cm.
 • 4-6 ks → výška panelu 200 až 250 cm.

Zabetonovaný sloupekSloupek ukotvený pomocí patky

Příchytky vybíráme dle toho, zda budeme panely montovat z čela sloupků či mezi sloupky. Při oplocení obsahující i betonové podhrabové desky doporučujeme panely umístit z čela.