Návod na montáž 3D/2D plotových panelů

Jak namontovat plotové panely? Níže jsme pro Vás sepsali návod na montáž plotových panelů.

Návod si také můžete zobrazit (a následně i stáhnout) v .pdf formátu kliknutím na zelené tlačítko:

 


Návod na montáž plotových panelů

 Potřebný materiál:

Potřebné nástroje:

 


 1. Příprava terénu

Před montáží oplocení je nutné nejprve upravit terén např. sekání trávy, kácení dřevin a srovnání nerovností terénu pomocí krumpáče a lopaty.

2. Rozměření pozemku a stanovení výšek

Základem kvalitní montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky. Výšku sloupku nad terénem zvolíme dle výšky panelu. Mezi panelem a terénem se počítá s mezerou cca. 5 cm, kterou připočítáváme k rozměru panelu.

3. Vrtání děr a montáž sloupků

Montáž průmyslových panelů se provádí na sloupky jäckelového profilu Zn nebo Zn+PVC 60 x 40 mm. Čelní stranu tvoří vždy strana sloupku o šířce 40 mm. Pro montáž panelů je zapotřebí výkop o rozměrech: hloubka 700 - 900 mm, průměr díry 150 - 200 mm.

U průmyslových panelů je zapotřebí dodržovat přesné rozteče sloupků!

Před montáží je dobré sestavit jedno plotové pole a změřit osovou rozteč. Tímto se vyhneme nepříjemnostem, které se nám mohou na dalších sloupcích nasčítat, jako například chybně zaměřená rozteč a panel nám nepůjde přichytit ke sloupkům. Pokud ale i tak dojde k chybné rozteči mezi sloupky, můžeme panel pomocí úhlové brusky zkrátit. Porušíme tím ale povrchovou úpravu a panel nám může časem začít korodovat. Panel je možné do objímek namontovat s určitou vůlí a tak se nemusíme bát nepatrné rozměrové nuance.

4. Zabetonování sloupků

Zabetonování sloupků je ta nejdůležitější část montáže. Nejdůležitější je, dobře rozměřit pozemek. Především je důležitá výška sloupku nad terénem. Tu volíme tak, aby nám mezera pod panelem tvořila cca. 50 mm. Dále je nutné změřit délku stran a rozpočítat na jednotlivé panely. Většinou budeme nuceni poslední panel zakrátit.

Jedna rada! Nikdy nebetonujte více než 6 sloupků najednou.

V případě zabetonování více sloupků vzniká větší pravděpodobnost v odchylce rozměru rozteče. Při betonování volíme suchý beton, který okolo sloupku po jeho vyrovnání udusáme palicí nebo dřevěným kůlem.

5. Montáž panelů

Po zabetonování sloupků cca po 5 - 7 dnech můžeme začít montovat panely na sloupky pomocí panelových příchytek. Přechod terénních nerovností řešíme odskoky.

Důležitá informace! U odskoků jsou potřeba delší sloupky.