2D

Označení - 2D - specifikuje typ panelu, který má vodorovné dráty vždy zdvojené. Tím je zajištěna vysoká pevnost svařované sítě.


2D plotový panel

2D plotový panel detail

2D plotové dílce zelené

2D plotový panel uchycení

2D plotový panel - oplocení