Stavba plotu stavební povolení

Stavba plotu povolení

Chystáte stavbu nového plotu nebo rekonstrukci starého? Níže naleznete souhrn informací, které byste měli vědět již před samotným nákupem oplocení.

stavba plotu stavební povolení

Povolení na stavbu plotu - znáte regulační plány Váší obce?

Stavební povolení na stavbu na plotu není potřeba. Dle současné legislativy stavebního zákona § 96 odstavec 3 písm. d) však potřebujete tzv. územní souhlas všech osob, kterých se stavba týká. Vytvořte si tedy jednoduchý formulář, který necháte podepsat sousedy a obcí, a to i v případě, pokud se změna oplocení týká výšky, materiálu nebo jiné zásadní změny vzhledu plotu. Před plánováním stavby plotu se informujte ohledně regulačních plánů dané lokality (regulační plány určují podíl průhledných a plných částí plotu, výšku plotu….). Stavební povolení na stavbu plotu pak získáte odevzdáním žádosti o územní souhlas a souhlasem všech zúčastněných osob.

stavba plotu povolení

Povolení stavby plotu - před vytyčením oplocení si zjistěte přesného hranice pozemku

Pokud stavíte nový plot, zjistěte si přesné hranice vašeho pozemku, vyvarujete se tak nepříjemnými problémy se sousedy.

Po získání stavebního povolení ke stavbě plotu pak musíte plot zrealizovat do 12 měsíců od dne vydání povolení.