Stavební povolení – stavba plotu dle stavebního zákona 2024

Do roku 2017 bylo potřeba stavební povolení vždy. Nyní je však nezbytné jen v některých specifických případech. Ty jsou vypsány níže.

V ostatních případech není nutné stavební povolení, ohlášení či územní souhlas.

Máte specifický problém, na který vám neodpověděl tento článek, případně jej nechcete dohledávat?

 • Kontaktujte stavební úřad – doporučujeme! Ze zákona mají povinnost v této věci poradit.
 • Kontaktujte nás – rádi poradíme a pomůžeme, bude-li to v našich silách.


Krom obecného zákona je ještě potřeba myslet na vyhlášky (regulační plány) jednotlivých měst a obcí – vždy doporučujeme na patřičném úřadě dohledat veškeré informace. Poměrně specifické je v tomto směru hlavní město Praha. Jednat se může například o dodržení daného typu či výšky oplocení. Poměrně hodně se také pohlíží na to, zda se stavba nachází v záplavové oblasti.

Stavební povolení je potřeba:

Mimo zastavěné oblasti

 • Při stavbě oplocení mimo zástavbu je potřeba krom povolení stavebního úřadu, ve většině případů, i vyjádření oboru životního prostředí.

Veřejná komunikace/prostranství

 • Nejčastější důvod pro nutnost komunikace s úřady.
 • Pokud váš pozemek hraničí s veřejnou komunikací (silnice, ale i chodníky) nebo veřejným prostranstvím, je potřeba územního souhlasu.

Vysoký plot

 • Plot vyšší než 2 metry.
 • Opěrná zeď vyšší než 1 metr.

Stavba plotu, stavební povolení

Zemní práce a terénní úpravy

 • V případě většího zásahu do struktury pozemku, terénu. Do větší úpravy terénu nespadá klasické vyhloubení děr pro plotové sloupky.

Projednání s orgánem památkové péče je potřeba:

Památková oblast

 • Památkově chráněné území.
 • Památková zóna.

Náš tip

Sousedské vztahy

Ať již to vyžaduje zákon či nikoliv, vždy je dobré upozornit na jakoukoliv plánovanou stavbu i vašeho souseda (v ideálním případě získat i jeho písemný souhlas se stavbou). Pomůže vám to předejít případným pozdějším neshodám. Zároveň doporučujeme při samotné stavbě plotu ponechat pár centimetrů k dobru sousednímu pozemku. Vězte, že na vašem pozemku to znát nebude a opět tím lze předejít pozdějším případným dohadům.

Vytyčení pozemku

Před stavbou plotu je také potřeba přesně stanovit a vytyčit hranice pozemku.

Užitečné odkazy:

Máte specifický problém, na který vám neodpověděl tento článek, případně jej nechcete dohledávat?

 • Kontaktujte stavební úřad – doporučujeme! Ze zákona mají povinnost v této věci poradit.
 • Kontaktujte nás – rádi poradíme a pomůžeme, bude-li to v našich silách.