Jak na stavbu drátěného plotu | pořad ČT – Polopatě

Majitel firmy Tomáš Urbánek vystoupil jako odborník na stavbu plotu v pořadu České televize Polopatě.

Divákům poskytl stručný návod na montáž plotu z klasického pletiva i svařovaného pletiva.

Díky reportáži se můžete dobře zorientovat v základních principech stavby plotu. Konkrétní kroky poté více vysvětlujeme např. na našich Ukázkách stavby plotu. Ty pořádáme zdarma několikrát v roce.

Co ve videu nezaznělo?

Čtyřhranné pletivo s již zapleteným napínacím drátem se montuje obdobně, jako pletivo bez zapleteného napínacího drátu. Pouze se role pletiva nerozvijí na zemi. Přiloží se k počátečnímu sloupku, konce napínacích drátu se uchytí do ráčny, pletivo se rozvine a uchytí na koncovém sloupku. Princip vypínání drátů je stejný, jako u pletiva bez ND. Pouze je o dost náročnější kvalitně drát vypnout, jelikož je již zatížen vahou pletiva (u pletiva bez ND si prvně vypneme napínací drát a až poté na něj navěšujeme pletivo).

Místo uchycení pletiva k počátečnímu a koncovému sloupku vázacím drátem lze použít napínací tyč.

Příchytky na ND pro uchycení napínacího drátu na středovém sloupku lze nahradit kusem napínacího drátu. Pro uchycení horního nosného napínacího drátu však doporučujeme použít příchytku vždy.