Zničený plot spadlým stromem – kdo za něj odpovídá a jak postupovat

Nedávno jsme prováděli montáž plotu okolo hřiště v Karlových Varech. Původní plot byl poničen spadlými stromy. Nebylo potřeba montovat celý nový plot, ale stačila vyměnit jen jeho poničená část. Jak v této situaci postupovat a co s tím dělat? Dozvíte se v tomto článku.

Poničený plot spadlými stromy

Poničil vám spadlý strom váš plot nebo další majetek a přemýšlíte, co s tím? Pokud budete chtít škodu proplatit, možná se celý proces protáhne. Nejprve totiž bude nutné prošetřit, čím zaviněním strom spadnul. Pokud byl spadlý strom starší nebo napadený škůdci, měl jeho vlastník provést účinná preventivní opatření, aby strom nemohl způsobit újmu třetím osobám. Pokud vlastník stromu prevenci nezanedbal, je zproštěn povinnosti k náhradě škody.

Občanský zákoník k tématu hovoří takto:

§ 2900

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

§ 2901

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

§ 2902

Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit.

§ 2937

(1) Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.

Oplocení – Ploty Dobrý

Oplocení – Ploty Dobrý

Oplocení – Ploty Dobrý

Odklizení poničeného plotu nebo jeho části

Když se vám podaří vyřešit proplacení vzniklé škody a odklizení spadlého stromu, čeká vás ještě odklizení zničeného plotu nebo zničené části plotu. Pokud je plot natolik poničený, že pro materiál už nenajdete ani jiné využití, zavezte ho do sběrného dvoru. Pozor – druhy odpadu, které může sběrný dvůr pojmout a další podmínky provozu dvora určuje vždy obec. Dopředu se proto informujte (na úřadě, na internetu,…), co do kterého sběrného dvora patří.

TIP: Pokud si od nás necháte postavit nový plot na klíč, je možné sjednat si také kompletní demontáž původního plotu včetně odklizení veškerého materiálu a odpadu z předchozího plotu. Pro bližší informace nás kontaktujte ZDE.

Oplocení – Ploty Dobrý

Oplocení – Ploty Dobrý

Oplocení – Ploty Dobrý

Stavba nového plotu

Při stavbě nového plotu nebo jeho části záleží na tom, z jakého materiálu byl váš původní plot. Většina materiálů lze však doplnit či prodloužit totožným materiálem a není nutné stavět plot kompletně celý nový. Pokud si nevíte rady s tím, jaký materiál budete ke stavbě části plotu potřebovat a v jakém množství, neváhejte se na nás obrátit a my vám rádi poradíme.

Pokud se na stavbu plotu necítíte, a raději byste si ho nechali postavit, tak i s tím vám mile rádi pomůžeme. Naši montážníci mají mnoholeté zkušenosti se stavbou celých plotů i pouze s poničenými částmi plotů. A poradíme si i s atypickými produkty, jako například při montáži tohoto tenisového pletiva se 7 m dlouhými sloupky.

Oplocení – Ploty Dobrý

Oplocení – Ploty Dobrý

Oplocení – Ploty Dobrý

Mohlo by vás také zajímat:

  • Montáž plotu na klíč | ZOBRAZIT 
  • Plot mezi sousedy 2024 | ZOBRAZIT 
  • Stavební povolení na stavbu plotu 2024 | ZOBRAZIT 
  • Druhy plotových sloupků – jak vybrat sloupky a vzpěry k plotu | ZOBRAZIT 
  • Utíká vám pes ze zahrady? Máme řešení! | ZOBRAZIT