Návod na montáž – stavba plotu z klasického čtyřhranného pletiva

Jak postavit plot z pletiva? Stavba plotu z drátěného pletiva není snadná. Doporučujeme upřednostnit pletivo bez ND, které se snadněji montuje a lze jej kvalitněji vypnout. 

JAK A KDE ZAČÍT?

 1. Přehrát krátká videa níže.
 2. Přečíst si o základních principech.
 3. Použít návod (PDF nebo níže v článku).

Náš tip!

Ať již sáhnete pouze po stručné PDF verzi nebo obsáhlejším návodu níže, doporučujeme prvně projít informace o základních principech použití vzpěr a vypínání pletiva. Informace naleznete pod videi níže.

 

 

Princip použití vzpěr a vypínání pletiva

Čtyřhranné pletivo ikonkaZákladní principy jsou nezbytné pro pochopení toho, jak funguje plot z klasického či svařovaného pletiva. Díky tomu:

 1. Lehce spočítáte potřebný počet sloupků, vzpěr, pletiva a příslušenství.
 2. Dokážete dobře a přesně rozměřit pozemek.
 3. Montáž plotu pro vás bude intuitivní a snadná.
 4. Předejdete vadám na oplocení a nestabilitě.

Základem pletiva je napínací drát a vzpěry!

 • Napínací horní drát je hlavním nosným prvkem čtyřhranného pletiva.
 • Středový a spodní napínací drát je opěrným prvkem pletiva.
 • Vzpěry zabraňují vyvrácení sloupku. K vyvrácení může dojít v důsledku působení tažné síly napínacího drátu po jeho vypnutí.

Základní principy, které platí pro čtyřhranné klasické pletivo, jsou totožné s principy pletiva svařovaného.

Gro napínacího drátu

Jeden nepřerušený kus napínacího drátu (zkráceně ND) tvoří jeden plotový úsek o jednom nebo více plotových polích. Za plotové pole považujeme část plotu od jednoho sloupku k druhému. Plotový úsek je tvořen počátečním sloupkem a sloupkem koncovým. Mezi nimi se pak nachází sloupky průběžné — jeden, více, ale také se nemusí nacházet žádný.

Napínací drát je uchycen na prvním a posledním sloupku, tedy na počátečním a koncovém. Je k nim přímo přichycen – při menším plotovém úseku (cca do 10, 15 metrů) pomocí jednoho napínáku (ráčny) a při delším plotovém úseku 2 napínáky, tedy na každé straně drátu jedním. Průběžné sloupky drát pouze míjí a to po vnější straně. Tj. po straně směrem ven z pozemku.

Vychýlený sloupek v důsledku absence vzpěr

Na průběžné sloupky tedy není vyvíjen tah, jelikož drát na nich pouze "leží" → v příchytkách na ND. Na počáteční a koncové sloupky ale působí značný tah. Je teda potřeba tyto sloupky opatřit vzpěrami. 

Základní princip stavby plotu z čtyřhranného pletiva

Počet vzpěr na sloupku je roven počtu přichycených ND.

 • 1 vzpěra = ND na sloupku je uchycen pouze jeden (např. na úplném začátku či konci oplocení).
 • 2 vzpěry = Na sloupku jsou přichyceny dva konce ND (např. na rohovém sloupku).

Vzpěra směřuje vždy stejným směrem, co napínací drát. 

Napínací drátNapínací drát přerušujeme v několika případech.

 1. Na rohovém, koncovém a počátečním sloupku.
 2. Sloupky od bran, branek.
 3. Při každé změně směru plotu.
 4. V neposlední řadě také na každých 25 metrech rovné strany.

Proč je důležité napínací drát přerušovat?

Důvod 1)

Přerušení po určité délce. Drát delší 25 metrů by bylo obtížné vypnout do naprosté roviny. Takovýto drát (i napínák) by navíc nemusel vydržet vypínání či samotnou váhu pletiva.

Důvod 2)

Přerušení při změně směru. Napínací drát po vypnutí je naprosto rovný. Tvoří přímku – "jako když střelí". Nesmí být v žádném bodě ohnut.

Pokud by například byla změna směru oplocení směrem nahoru do svahu, tak by nepřerušený drát na sloupku, který se nachází v bodě zlomu terénu, byl při vypnutí vystřelen směrem nahoru (viz přiložený ilustrační obrázek).

Proto jej neumisťujeme do příchytek na ND a drát v místě zlomu terénu přerušíme. Takový sloupek pak tedy není sloupkem průběžným, ale stává se koncovým/počátečním. Na sloupku je drát ukončen, znovu navázán a sloupek je opatřen vzpěrami.

Doplňující pozn.: Pokud by na sloupku drát byl přichycen pouze v příchytce, sloupek by pak samozřejmě vzpěry nepotřeboval. Avšak příchytka na ND drát jako takový při vypnutí neudrží.

Vytržený napínací drát v důsledku nesprávného uchycení na sloupku


 

Návod na montáž plotu z klasického pletiva


Od rozměření pozemku, až po samotné navěšení a vypnutí pletiva. Vše přehledně a srozumitelně popsané.

Postup montáže čtyřhranného pletiva

 

Potřebné příslušenství

Návod i použitý materiál vychází z předpokladu, že sloupky budeme kotvit pomocí betonování a použito bude zelené pletivo. Návod je zaměřen přednostně na montáž pletiva bez ND, avšak postup pletiva s ND je v návodu zmíněn a vysvětlen též.

Nezbytný materiál

Doporučené příslušenství

Přesnější rozpis i počet kusů naleznete přímo u konkrétního pletiva v popisu. Případně v tomto přehledném článku.

Nástroje a náčiní

1) Rozměření pozemku

Pokud máme již představu nebo přesně víme, kudy povede plot, tak je potřeba vše předpřipravit pro hloubení děr a betonáž sloupků.

stavebni provazekStavební provázek

 1. Ukáže nám, kudy povede plot a pomůže s vyznačením míst, kde budeme kopat.
 2. Poví nám, kde budeme muset plot přizpůsobit nerovnostem, nebo kde upravit terén.
 3. Pomůže nám při betonování sloupků, aby byly ve správné výšce.

Stavební provázek nám nejen určuje, kudy povede oplocení, ale zároveň simuluje spodní hranu pletiva. Přesněji spodní napínací drát. Pletivo by se nemělo dotýkat země, ale zároveň je nežádoucí, aby pod pletivem byla příliš velká mezera.

Díky natažení stavebního provázku přesně uvidíme, jak nad zemí bude umístěný plot. Ukáže nám, kde bude potřeba ukončit napínací drát a pokračovat novým kusem (např. u změny směru – stoupání/klesání terénu).

 • V některých místech postačí zarovnat zem – pokud narazíme jen na malý hrbol či prohlubeň.
 • Ve zbylých případech budeme muset ukončit ND a změnit jeho směr (jak bylo vysvětleno výše v principech).

Vyznačení míst pro hloubení děr a rozteč sloupků

Začneme vyznačením míst pro hloubení děr. Sloupky kotvíme 2,5 až 3 metry od sebe. Standardem je 2,5 metru. Pokud nepoužíváme betonové podhrabové desky, rozteč nemusí být přesná.

Při rozteči větší než 3 metry bude docházet k prověšování pletiva, naopak u rozteče pod 2,5 metru pak zbytečně platíme za větší množství sloupků. Avšak např. ve svahu doporučujme sloupky blíže u sebe.

2) Hloubení děr

Hloubení děr

V případě, že hloubíme jen několik málo děr, můžeme použít ruční vrták. Při větším množství doporučujeme vrták motorový.

Díra by měla být hluboká alespoň 50 cm, my však doporučujeme 70-80 cm. Sloupek se nemusí dotékat země (a ani to není žádoucí). Doporučujeme však alespoň 30 cm v betonu, ideálně 50 cm a více.

Natažení stavebního provázku a hloubení děr – montáž pletivového plotu

Výška sloupku a rozměření

rulerBudeme-li vycházet z výšky pletiva 150 cm, použijeme sloupek o délce 200 až 220 cm. Přičemž neřešíme, kolik centimetrů bude sloupek v zemi a soustředíme se na část, která bude nad zemí.

Vezmeme-li v potaz, že stavební provázek kopíruje spodní napínací drát, potřebujeme mít směrem nad provázkem alespoň 155 cm. Tedy vezmeme 150 cm (výška pletiva) a přičteme několik cm rezervu – napínák logicky nemůžeme umístit/přichytit přímo na čepičku sloupku.

Rozměřujeme tedy tak, že si prvně pro jistotu přeměříme pletivo, přičteme pár cm a poté přeneseme délku na sloupek, od horní hrany sloupku (vršku čepičky) směrem dolů, kde si délku vyznačíme pomocí fixu – uděláme rysku.

Vždy je lepší mít sloupek vyšší a muset část seříznout, než aby nám část scházela.

3) Betonování sloupků a vzpěr

Betonování sloupku – klasický beton

Beton si rozmícháme v kolečku nebo jiné vhodné nádobě. Následně vylijeme do díry pro sloupek – cca do 1/3 až 1/2.

Do betonu zarazíme kolmo sloupek a zatlačíme směrem ke dnu tak, aby byla ryska na sloupku těsně nad stavebním provázkem. Nikoliv přesně na jeho úrovni. Při hutnění betonu totiž dojde k tomu, že sloupek ještě lehce klesne. Pokud bychom tedy začínali přesně na úrovni stavebního provázku, při hutnění bychom se dostali s ryskou pod jeho úroveň.

Beton hutníme pomocí dřevěné kulatiny nebo jiného vhodného náčiní. Při tom máme na sloupku nasazenou vodováhu a sloupek dle ní vyrovnáváme.

Následně dosypeme zbytek betonu, dohutníme, přesvědčíme se, že je sloupek rovně a ve správné výšce. Po lehkém ztuhnutí sloupek přestaneme přidržovat.

Betonáž plotových sloupků

Pletivo doporučujeme montovat až po 7-10 dnech od zabetonování. Nedoporučujeme sloupek vyrovnávat lehkým povytažením směrem nahoru. Vznikne tak pod ním vzduchová bublina. Pokud nám sloupek klesne s rysku pod stavební provázek, je potřeba sloupek vytáhnout z betonu celý a znovu do betonu zasunout.

Betonování sloupku – fixbeton

Fixbeton (rychlobeton), na rozdíl od klasického betonu, je po rozmíchání řídký. Sloupek proto v první fázi musíme neustále přidržovat.

Směs si připravíme stranou, např. ve stavebním kolečku. Případně můžeme rozmíchat přímo v díře pro sloupek. Směsí vyplníme celou díru a až teprve poté do ní vložíme sloupek. Sloupek již hned po vložení přesně srovnáme dle rysky a vodováhy. Beton není potřeba uhutnit.

Po pár minutách směs vytvrdne a sloupek můžeme přestat přidržovat. Montovat pletivo lze již po 2 hodinách. Pro jistotu však doporučujeme s montáží počkat do následující dne.

Betonáž plotových sloupků

Pozn.: U Fixbetonu velmi záleží na množství vody. Není se však třeba bát. I při použití většího množství vody beton nakonec vytvrdne. Jen celý proces trvá o něco déle a sloupek se hůře vyrovnává.

Betonování obecně

Důsledně neustále kontrolujeme 3 věci:

 • Zda je sloupek v požadované výšce.
 • Zda je sloupek vyrovnán dle vodováhy.
 • Zda sloupek nevychyluje stavební provázek.

Betonování vzpěr

Vzpěry betonujeme až ve chvíli, kdy máme již zcela vytvrdnutý beton u sloupků. Pokud na montáž spěcháme, lze betonovat vzpěry (pouze betonovat, nikoliv fixovat ke sloupku) již několik hodin po zabetonování sloupků, dáváme však velký pozor, abychom sloupky nevychýlili.

Upozornění! Vzpěry prvně betonujeme. Až poté fixujeme ke sloupkům. Nikoliv naopak.

Vyhloubíme díru. Vzpěru doporučujeme před betonováním v díře podložit kamenem. Sklon je přibližně 45°. Vzpěra podepírá sloupek v 3/4 jeho výšky. Čím výše, tím lépe. Dáváme však pozor na to, aby vzpěra nepřekážela uchycení horního napínacího drátu.

Podloženou vzpěru kamenem a opřenou o sloupek zalijeme betonem.

Teprve až po vytvrdnutí betonu vzpěru opatrně odkloníme a do sloupku vyvrtáme ve výšce vzpěry díru vrtákem o průměru 8 mm. Následně ze vzpěry sundáme hákový šroub, se kterým je dodávána. Jeden konec hákového šroubu vložíme do vyvrtané díry ve sloupku. Na druhý konec následně nasadíme vzpěru, kterou zafixujeme pomocí matky (klíčem dotáhneme). Matku zakryjeme plastovou čepičku.

Celý proces nasazení na hákový šroub je dobře zdokumentovaný v přiloženém videu. 

4) Příprava na uchycení pletiva

Napínák (ráčna)Napínací drát se na počátečních a koncových sloupcích uchycuje do napínáků. Ideálně oba konce drátu. Při menší vzdálenosti plotového úseku, cca pod 10 metrů, lze použít napínák pouze na jednom konci. Druhý konec napínacího drátu se v takovémto případě pouze uváže ke sloupku.

 • U pletiva výšky 100 cm postačí horní a spodní napínací drát.
 • U pletiva 125 cm doporučujeme použít i drát středový.
 • U vyšších pletiv je poté středový ND nezbytný.

Rozmístění napínáků na sloupku se řídí výškou pletiva. Pokud má pletivo 150 cm, napínák pro horní a spodní drát budou od sebe přesně 150 cm (pro jistotu doporučujeme každou roli pletiva přeměřit zvlášť, výška udávaná výrobcem se může lišit v řádu i několika cm). Středový ND, jak již označení napovídá, bude přesně ve středu.

Napínáky, nebo-li ráčny, můžeme uchytit dvěma způsoby.

 1. Kusem napínacího drátu.
 2. Opaskem. 

Možnost A

Odstřihneme si z návinu přibližně půl metru ND. Jeden konec drátu přivážeme ke sloupku, do druhého konce vložíme napínák.

Možnost B

Opasek se prodává v rozložené podobě. Opasek přiložíme ke sloupku, obtočíme a mezi konce opasku vložíme napínák. Poté zajistíme šroubkem a matkou.

Opasek neutahujeme úplně nadoraz. Matku utáhneme tak, aby šlo s opaskem dobře posouvat směrem nahoru a dolů po sloupku, ale zároveň, aby opasek držel v dané pozici sám od sebe.

Příprava plotu na uchycení ND a pletiva

5) Montáž pletiva bez ND

Montáž pletiva bez zapleteného napínacího drátu je snazší a rychlejší než montáž pletiva s ND. U pletiva bez ND totiž prvně natáhnete a vypnete napínací drát. Teprve až poté instalujeme samotné pletivo. ND díky tomu není při vypínání zatížen vahou pletiva a lze tak docílit lepšího vypnutí.

Montáž napínacího drátu

Na prvním sloupku uchytíme konec ND do napínáku, drát rozvineme k požadovanému sloupku, necháme si přesah cca půl metru, drát odstřihneme a uchytíme do druhého napínáku.

Při použití napínáku pouze na jednom konci drátu je postup stejný. Pouze se drát místo vložení do napínáku uváže přímo ke sloupku.

Při vkládání do napínáku/ráčny postupujeme tak, že drát provlečeme okem, následně co nejvíce ručně vypneme a přebytečný konec drátu odstřihneme. Pomocí klíče napínací drát několika otočkami vypneme. Drát by měl být napnutý jako struna.

Montáž napínacího drátu

Upozornění!

 • Ruční vypnutí při vkládání do napínáku je velmi důležité. Napínák má omezenou kapacitu, a lze tedy udělat jen určitý počet otoček.
 • Dáváme pozor, abychom ND nepřepnuli.
 • Před úplným dotažením/vypnutím ND se ujistíme, že je v požadované výšce. Doporučujeme prvně srovnat na obou stranách horní ND, poté dotáhnout. Následně nainstalovat drát středový a spodní, avšak ty nedotahovat na doraz. Poté navěsit pletivo a až podle něj ještě případně doupravit výšku spodního a středového ND. Teprve poté vše dotáhnout.

Na závěr napínací drát přichytíme i k sloupkům průběžným. Doporučujeme použít příchytky na ND.

Na horní napínací drát je potřeba použít příchytku vždy! Středový a spodní napínací drát můžeme místo příchytky zafixovat pomocí kusu napínacího drátu. Ten obtočíme kolem napnutého napínacího drátu, poté kolem sloupku a následně znovu okolo napnutého ND.

Navěšení pletiva

Roli pletiva bez ND je potřeba rozvinout na zemi. Jedná se totiž o kompaktní roli, kdy díky absenci ND je pletivo zamotáno velmi natěsno. K bezpečnému rozvinutí slouží provázky, které jsou zapletené v roli pletiva. Roli pletiva rozmotáváme velmi opatrně, nepoužíváme hrubou sílu.

Zde je další výhoda pletiva bez ND – snadné rozpojení (i napojení) role. V požadovaném místě vypleteme jeden svislý drát pletiva (spirálu) a pletivo tím rozpojíme na dvě části. Zároveň opačným postupem můžeme spojit dva kusy pletiva k sobě. Tím nám vznikne přesná požadovaná délka pletiva pro konkrétní plotový úsek. 

Daný kus pletiva zvedneme ze země a přiložíme k plotovému úseku. Nahrubo, ob několik háčků, navěsíme pletivo na horní ND.

Následně jeden konec pletiva přichytíme ke sloupku vázacím drátem (drát provlékáme jednotlivými oky pletiva a obtáčíme kolem sloupku). Pletivo poté ručně vypneme a připevníme vázacím drátem k poslednímu sloupku. 

Pletivo dověsíme i za zbylé háčky na horním ND.

Na závěr pletivo zafixujeme k spodnímu napínacímu drátu háček po háčku.

Montáž čtyřhranného pletiva bez ND

Upozornění!

 • Horní dva háčky nemusíme rozpojovat. ND neprochází horními oky, jak to občas můžeme vidět na některých oploceních. Jedná se o špatný postup! Pletivo se správně zavěšuje pouze za háčky. A to vždy jen za jeden háček z daného páru.

5) Montáž pletiva s ND

Montáž a princip je stejný jako u pletiva bez ND. Jediný rozdíl je ten, že proces navěšení a přichycení ND probíhá současně s pletivem, ve kterém je drát již z výroby zapleten.

Výhodou pletiva s ND je fakt, že jej nemusíte rozmotávat na zemi. Doporučujeme přiložit k prvnímu sloupku, zafixovat a poté rozvinout roli k poslednímu sloupku. Je však dobré montáž provádět ve více lidech.

6) Fixace ke středovému ND a vzpěrám

Pletivo ke středovému napínacímu drátu můžeme zafixovat:

 1. Kusem vázacího drátu
 2. Sponami

Možnost A)

Tato možnost je jednoduchá, levná. Avšak je o dost pracnější a pomalejší než fixace pomocí spon.

Odstřihneme si malý kus vázacího drátu. Pletivo co nejvíce přitáhneme ke středovému napínacímu drátu a vázacím drátem jej zafixujeme.

Možnost B)

Tato možnost vyžaduje zakoupení spon Rocafix a vypůjčení nebo zakoupení kleští Rocafix.

Spony vložíme do kleští, pletivo přitáhneme co nejblíže středovému ND, kleště přiložíme k bodu, kde se kříží drát pletiva a napínací drát. Poté pouze stačí stisknout a dráty sponami spojit. Celý postup je dobře patrný ve videu nacházejícím se na začátku této stránky. Případně ve videu přiloženém přímo v popisu produktu.

Použití kleští Rocafix k fixaci pletiva ke středovému napínacímu drátu

7) Opravy, tipy a triky

Možné vychýlení stavebního provázku

Při hloubení děr je potřeba si dávat pozor, aby se sloupek nedotýkal provázku. Jinak při každém dalším zabetonovaném sloupku budete provázek postupně vychylovat a oplocení si tím celé posuneme špatným směrem.

Doporučujeme zvolit střed pro vrtání těsně vedle provázku (nohou si provázek před vrtáním lehce posuneme stranou). Následný sloupek pak vkládáme těsně vedle stavebního provázku. Ideálně 0,5 až 1 cm od stavebního provázku.

Příliš vysoké sloupky

Pokud již máme sloupky zabetonované a jsou vyšší než potřebujeme, lze je zkrátit seříznutím. Doporučujeme před tímto krokem vše minimálně 2x přeměřit. Postup:

Sundáme čepičku a sloupek uřízneme. Následně řez ošetříme barvou, sprejem, či antikorozním přípravkem. Necháme zaschnout a vrátíme čepičku.

Manipulace s vodováhou

Před betonováním sloupku doporučujeme sloupek i vodováhu očistit!

Při vyrovnávání sloupku a manipulaci s vodováhou totiž hrozí poškrábání sloupku. Zároveň případné kamínky (či jiné nečistoty) mohou nejen poškrábat sloupek při posouvání vodováhy po jeho povrchu, ale také vychýlit vodováhu i o několik stupňů, díky čemuž se poté nemusí podařit mít vyrovnané sloupky.

 


Návod nepomohl?

Pokud se chcete dozvědět o stavbě plotu maximum, doporučujeme navštívit některou z našich Ukázek stavby plotu. Dále vám může pomoci fotogalerie našich realizací. Fotogalerii pravidelně rozšiřujeme a již nyní čítá několik stovek montáží, které vám mohou být velmi dobrou inspirací.

V neposlední řadě zde máte stále možnost nás kontaktovat. Na chatu, přes e-mail, telefonicky. Případně se můžete zastavit na kterékoliv z našich poboček. Na pobočkách se vás ujmou vyškolení zaměstnanci. Všechny pobočky navíc obsahují i výstavní plochu, kde si můžete jednotlivé typy oplocení prohlédnout.