Kdo je vlastník plotu? Kdo staví a platí plot? Známe odpovědi!

Aktualizováno 22.2.2024

Hlavním účelem plotu je rozhrada pozemků, a tedy také zamezování sousedských sporů o hranice pozemků. Někdy bohužel ale vzniká konflikt právě kvůli plotu. Jak je to s plotem mezi sousedy? Komu patří plot mezi sousedy? Kdo ho platí? Co říká občanský zákoník o plotu mezi pozemky? Dozvíte se v tomto článku.

Plot mezi sousedy – Pletiva Dobrý

Plot mezi sousedy – Pletiva Dobrý

Plot mezi sousedy – Pletiva Dobrý

Co je to rozhrada

Rozhrada určuje, kde pozemek končí a kde začíná. Je to tedy ohraničení pozemku např. plotem, zídkou, stromořadím, živým plotem, strouhou, potokem, stezkou apod.

Komu patří rozhrada (komu patří plot)

Spory o rozhradu byly dříve řešeny tzv. pravidlem pravé ruky. Ve zkratce to znamená, že vlastníkovi pozemku patří plot po jeho pravé ruce z pohledu od veřejné komunikace, a právě o ten má pečovat.

Dnes už ale toto pravidlo rozhodně neplatí!

Obecně lze říci, že plot patří tomu, kdo jej postavil a ten se o něj musí náležitě starat.

plot-mezi-sousedy-02-mNěkdy ale plot stojí dlouhá léta a ani jeden ze sousedů již neví, kdo je tedy jeho vlastníkem. Pokud tuto informaci nelze zjistit a sousedé se nedokáží domluvit, pak plot patří oběma a péče o něj je společná. Veškeré opravy a údržbu tedy zajišťují společnými silami a prostředky. Rozhrada je společná tehdy, když se nachází na hranicích dvou sousedních pozemků a leží na nich.

Pokud je však oplocení realizováno na pozemku jen jednoho občana, je jeho vlastnictvím – a tady platí, že tam, kde je jasné vlastnictví rozhrady, náklady na její údržbu a obnovu jdou za vlastníkem.

Pokud je rozhrada dvojitá (dvě vedle sebe souběžně), pak každý soused udržuje svoji rozhradu.

plot-mezi-sousedy-03-mKdy musím zřídit rozhradu (postavit plot)

Soused po vás může chtít zřízení plotu nebo obnovení rozhrady v případě, že hrozí při rozpadu plotu z nedostatku oplocení škoda. Tyto škody můžou být různého charakteru (zřícení zdi na zaparkované auto, újma na zdraví osob nebo zvířat, vniknutí zvířete na pozemek a spáchání škody apod.)

Zákon (konkrétně občanský zákoník) hovoří jasně!

§1024

  • Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné.
  • Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části.

§ 1025

  • Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým nákladem, co je jeho.

§ 1026

  • Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady.

§ 1027

  • Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků.

§ 1028

  • Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

Kdo má plot postavit?

Stavíte nový dům a váš soused ještě plot nemá. Vy ale plot chcete. Kdo ho tedy má postavit?

Podle současné legislativy neexistuje žádná povinnost oplotit pozemek kolem svého domu. Proto pokud vy plot chcete nebo potřebujete a váš soused tuto potřebu nemá, pak je realizace a financování pouze na vás.

plot-mezi-sousedy-04-mIdeální situace nastane, pokud se domluvíte a o náklady se podělíte. Dohodnete se také na podobě oplocení, výšce apod., abyste zamezili zbytečným problémům do budoucna.

Vhodné je také na stavebním úřadě zjistit, zda v územním nebo regulačním plánu obce nebo v územní studii není přímo daná požadovaná výška plotu nebo charakter oplocení.

Pokud stavba plotu zbyla na vás, ujistěte se, že plot stavíte na svém pozemku (případně na přesné hranici) a máte k jeho vlastnictví všechny potřebné důkazy a dokumenty (do budoucna).

Sousedské vztahy na prvním místě

Ať už je plot váš či společný, je vhodné jeho podobu a výšku konzultovat s vašimi sousedy. I když to není vaše povinnost, předejdete tím nechtěným budoucím sporům. 

Stavba nového plotu

Ať už plot plánujete stavět sami, nebo společně se sousedem, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme vám s veškerým potřebným materiálem pro stavbu vašeho plotu. Nebo si ušetřete práci a nechte na nás rovnou celou stavbu plotu.

Aktualizováno 22.2.2024