Kdy je povinnost oplotit pozemek?

S oplocením mohou být občas trochu patálie. A to především s oplocením mezi sousedy. Kdo je za plot zodpovědný, kdo ho má stavět a platit… Tomuto tématu jsme se blíže věnovali v článku Kdo je vlastník plotu? Kdo staví a platí plot? .

Jak je to ale s povinností stavět plot? Nařizuje nám nějaká legislativa stavbu plotu? A zakazuje nám ji nějaká?

Podle současné legislativy neexistuje žádná povinnost oplotit pozemek kolem běžného domu. Musí však být oplocené pozemky

  • na kterých se nachází stavby, které mohou nepříznivě působit na životní prostředí (například čističky odpadních vod),
  • pozemky, na které je potřeba zamezit pohybu osob a zvířat,
  • pozemky, které je nutné chránit před okolními vlivy (zejména pozemky se stavbami pro výrobu potravin),
  • pozemky, které je nutné chránit před vstupem neoprávněných osob (zejména jaderná zařízení a měřící a regulační stanice).

Nezapomeňte, že pokud vlastníte zvířata, jste odpovědni za případnou způsobenou škodu těmito zvířaty a jste povinni k její náhradě. Proto byste měli ve vlastním zájmu dbát na řádné oplocení a zabezpečení proti útěku vašich zvířat. Oplocení rodinného domu nebo například zahrady jinak tedy není povinné a je zcela na vás, zda si pozemek oplotíte a jaký plot zvolíte.

A kdy naopak plot stavět nesmíte? Pokud se pod pozemkem, na kterém plánujete stavět plot, nachází podzemní stavby technické infrastruktury, může se stát, že vám stavební úřad stavbu na konkrétním místě zakáže. Budete muset plot například postavit o pár metrů jinde. Více o tom, zda a za jakých okolností potřebujete ke stavbě plotu povolení, najdete v článku ZDE.

plot1

plot2

plot3

Přemýšlíte o stavbě plotu? Kontaktujte nás pro nezávaznou a bezplatnou cenovou nabídku materiálu pro stavbu vašeho plotu nebo přímo pro celou montáž vašeho plotu na klíč.

Mohlo by vás také zajímat: