Potřebuji na stavbu plotu povolení?

Aktualizováno 29.2.2024

Na rozdíl od stavby domu, při stavbě plotu nemusíte ve většině případech řešit administrativní procesy, jako územní a stavební řízení. Plot, jakožto drobná stavba, nevyžaduje obstarání žádných povolení. Musí však splňovat následující:

  • Výška plotu musí být maximálně 2 m.
  • Plot nehraničí s veřejně přístupovými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím (tedy např. s chodníkem).
  • Oplocení se nachází v zastavěném území.
  • Plot nebude stát v památkově chráněném území.

Typickým příkladem oplocení, na které není nutné zařizovat žádné povolení, je plot do výšky 2 m u řadových domů (tj. zastavěné území), kde plot začíná až za domem a nesousedí tedy s chodníkem ani s komunikací. Dokonce nepotřebujete ani povolení souseda, je-li plot na vašem pozemku, ale pro zachování dobrých sousedských vztahů je dobré podobu a výšku plotu se sousedy dopředu konzultovat.

plot – Pletiva Dobrý

plot – Pletiva Dobrý

plot – Pletiva Dobrý

Pokud vaše oplocení nesplňuje některý z požadavků, vyhledejte příslušný stavební úřad. Veškeré potřebné formuláře k vyplnění a následnému odevzdání na stavebním úřadě najdete na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Pokud si s něčím nejste jisti, ptejte se. Pracovníci stavebního úřadu jsou povinni vám zodpovědět dotazy či nejasnosti týkající se vaší stavby.

Pokud stavba plotu bude vyžadovat zemní práce nebo terénní úpravy (což stavba oplocení většinou vyžaduje – jedná se např. o hloubení děr pro ukotvení sloupků), stavebník si musí zjistit informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a následně zajistit jejich ochranu. Pokud před stavbou zjistíte, že se v daném místě nachází inženýrské sítě, jste povinni stavebnímu úřadu doložit oznámení společně s jednoduchým popisem plotu s příslušnými výkresy. Dále dokládáte stanoviska dotčených vlastníků technické infrastruktury.

Přemýšlíte, jaký plot postavit? A jak se vlastně staví? Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou konzultaci. Pokud byste raději stavbu plotu nechali na odbornících, rádi s vámi sjednáme přímo montáž plotu na klíč. Kontaktujte nás prostřednictvím TOHOTO FORMULÁŘE.

Mohlo by vás také zajímat: